Varer i kurv: 0
Pris i alt: 0,00 kr.

Kvaliteter

En kort beskrivelse af kvalitetsforskellen på de de forskellige piller Viborg-Jyde og svenske pillen.

Viborg Pillen

Er en top kvalitets pille fra producenter, som kommer fra anerkendte frabrikker med navn på sækkene . Pillerne er produceret som Premium piller som er en højere kvalitet end DIN plus standard/A1, hvilket betyder at pillerne er lavet af ren træ/savsmuld, så pillerne giver næsten ingen aske 0,3%. Smuld i sækken max 2%. Pillens længde er mellem 6 og 32 mm og giver ingen slagger.

Svenske piller

Er din+ / en plus A1 pille. Pillen er presset som en hård pille med en længde fra 5 til 48 mm, 0,4 % ask og et aske smeltepunkt på 1500 - 1550 grader C. Lavet af savsmuld hovedsaglig fra nåletræ så pillen giver ingen slagger.

Jyde Pillen

Er typisk en pille fra mindre fabrikker i Europa, som laver en god pille til prisen. aske max 0,5%, smuld i sækken max 3%, og en pille længde mellem 2 og 62 mm.Og giver ingen slagger. Da pille længde er med større variation, kan nogle enkelte fyr med de små Flexsnegle, sommetider have for lidt moment til at trække pillen igennem sig op til fyret.

Din Garanti
Har du købt træpiller, den ikke fungerer som forventet i dit fyr, ring straks til mig på 20 40 28 80 sammen finder vi en løsning.

Information om træpiller

ENERGIINDHOLD I TRÆPILLER

En verden til forskel på kvalitetsbetegnelser

Vi oplever desværre et marked omkring os, hvor forbrugere ofte bliver fejlinformeret. Fejlene opstår bl.a., fordi udbyderen ikke aflæser eller formidler tallene i energiindholdstabellen korrekt. Disse fejl kan få forbrugerne til at træffe valg på forkerte grundlag.

Energiindhold i træ og træpiller er det samme. Når man producerer træpiller, er det kun formen, der ændres - ikke energiindholdet, som opgøres i øvre brændværdi og effektiv brændværdi.

Kendskab til råvaren

Når man kender sin råvare, nemlig træ og efterfølgende kender askeind­holdet og træpillens fugtindhold, ja, så kan man beregne den værdi, der har betydning for kunden - nemlig den effektive brændværdi.

Effektiv brændværdi

Kender man som leverandør sin råvare i rent træ, mængden af bark, og har man 100% styr på produktionen, så vil askeindholdet være max. 0,4% og fugten være max. 7%. Det betyder, at man har den bedste træpille, og den effektive brændværdi kan derfor ikke være højere end:

Effektiv brændværdi uden bark, aske 0,4%, fugt 6-8% kan ikke være højere end: 4250 Kcal/kg - 17,8 Mj/kg - 4,9 kWh/kg.

Møder man nogle, der hævder, at den effektive brændværdi på deres træpille er højere end ovennævnte, er det fordi, de er blevet fejlinformeret.

Øvre brændværdi

Træ har et naturligt indhold af aske på 0,36 %, hvilket er så lille en mængde, at det er svært at måle nøjagtigt. Træ til savværker og træindustrien indeholder fugt og bark. Savsmuld og høvlspåner indeholder fugt, men også bark i små mængder, og det er her, forskellen i kvaliteten ligger. Der er en lille forskel på energiindholdet i nåletræ og løvtræ. Løvtræets energiindhold er lidt lavere, da askeindholdet er 0,1 % højere. Dertil kommer mikroskopisk forskel på energi­indholdet i træet fra grene, kernetræ og et typisk stammetræ.

Den øvre brændværdi for rent stammetræ uden bark og helt uden fugt er; 4588 Kcal/kg – 19,2 Mj/kg - 5,3 kWh/kg.

Bark

Bark har et højere energiindhold end det rene træ, og derfor vil træpiller med bark i vise et flot resultat på den øvre brændværdi. Da bark derimod har et meget højt askeindhold, vil det have en afgørende negativ betydning for den effektive brændværdi og skal derfor helt undgås.

Fugtprocenten betyder noget

Når tør biomasse som fx træpiller afbrændes, udvikles der vand i form af vand­dampe. Energien i vanddampen* indgår i den øvre brændværdi. Fordampningen kræver energi, så des højere vandindhold i træpillen, des lavere vil det udnyttede energiindhold være - og dermed den effektive brændværdi.

l afbrænding sker der en afbrænding af gas og kulstof, og for at det kan ske kor­rekt med mindst mulig emission af uforbrændte kulbrinter, er det afhængigt af tre ting; nemlig hastighed, ilt og fugt - så en træpille der er uden fugt duer heller ikke.

Farven betyder nødvendigvis intet

Et helt lys pille er bare et bevis på, at der er brugt energi på at tørre råvaren, da den var frisk. En mere grå farve fortæller, at råvaren enten er tørret i naturen, eller at den færdige pille har ligget lidt længere på lageret, Om en pille bliver 1 måned eller 1 år, før den brændes af, har ingen betydning, og fugten forandrer sig reelt ikke. Mørkere træpiller kan være fra en mørkere træsort, men kan også være som følge af barkrester.